A S T R O N O M I E
Kalendář úkazů
            Encyklopedie na pokračování           Zajímavosti a novinky     Ze světa Astronmické společnosti HK

 

Homepage
(domácí stránka)

Fotografování

Něco o mně

Všehochuť

Astronomie

Slunce aktuálně

 Polární záře

earthlights02_dmsp_big.jpg (207685 bytes)
Popis: Tak vypadá Země v noci. Dokážete najít vaši oblíbenou zemi nebo město? Světla měst překvapivě činí tento úkol docela splnitelný. Lidmi vytvářená světla zvýrazňují na zemském povrchu zejména rozvinuté nebo zalidněné oblasti včetně pobřeží Evropy, východních Spojenýách Států a Japonska. Mnoho velkých měst se nachází poblíž řek nebo oceánů, takže mohou loděmi levně směňovat zboží. Mezi zvláště tmavé oblasti patří centrální části Jižní Ameriky, Afriky, Asie a Austrálie. Snímek nahoře je ve skutečnosti složeninou ze stovek obrázků pořízených družicemi DMSP. Kliknutím na obrázek získáte podrobnou mapu.Popis: Přístroj SeaWIFS na družici NASA zaznamenává z nízké oběžné dráhy barvu oceánu, sleduje změny v našem světovém vodním klimatu i v biosféře. Ale planeta oceánů může mít i písečné bouře. Dne 26.února odeslal přístroj SeaWIFS tento dramatický pohled na rozsáhlé, rozvíjející se mračno prachu ze saharské pouště jež foukalo ze severozápadní Afriky (vpravo dole) tisíc nebo i více mil (1600km) do Atlantického oceánu. Také snímky jiné družice na vhodné dráze ukázaly bouře, které přepravují masivní množství prachu a písku přes pozemské oceány. Jsou známky planetárního rozsahu efektů saharských písků včetně úbytku ekosystémů na korálových útesech v Karibiku a zvýšené frekvence atlantických hurikánů a také existuje důkaz, že tento prach poskytuje živiny Amazonským deštným pralesům.

 


Popis: Když se kometa Ikeya-Zhang před dvěma měsíci přiblížila ke Slunci, tak vyvinula komplexní modrý iontový ohon. Ohon se skládal z iontů, které vyvřely z jádra a sluneční vítr, což je proud rychlých částic, je odtlačil směrem od Slunce. Složitost ohonu je způsobena rotací jádra komety, variabilitou v poměrech odpařování z povrchu komety a také variabilitou magnetického pole Slunce a slunečního větru. Animace nahoře z deseti následných 3 minutových expozic dokumentuje, jak se ohon komety Ikeya-Zhang 11. března měnil v průběhu 30 minut. Jak se nyní kometa Ikeya Zhang navrací zpět do vnější Sluneční soustavy, tak slábne. Pro malé dalekohledy by měla zůstat viditelná ještě další měsíc.

 


Popis:
Tento pohled na stopy planet, kterých je zrovna plná obloha vytvořil 3. května astrofotograf Joe Orman svojí kamerou na umístěnou stativu na planetě Zemi poblíž města Maricopa, Arizona, USA. Nejprve uskupení zachytil expozicí v délce 20 sekund a zaznamenal tak polohy jasných planet a hvězd. Pak na pět minut zakryl objektiv kamery a poté exponoval stejný snímek 45 minut a tak vytvořil jemné oblouky stop nebeských tuláků, jak je rotace Země unášela k západnímu obzoru. Ty planety, tedy Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn, ještě pořád září na západní obloze po západu, ale pozorovatelé oblohy, kteří by chtěli uvidět Merkura by si měli pospíšit. Merkur začíná večer nejblíže k horizontu, zde je vidět právě nad širokou jasnou stopou vlevo od Venuše a v nádcházejících dnech Merkur jako první zcela opustí večerní oblohu jak se posune blíže k zapadajícímu Slunci. Venuše a Mars se dnešní noci zdají velice blízko sebe, dělí je jen pouhá třetina stupně.

 


Popis: Tyto dvě galaxie roztahují jedna druhou. Jsou známé jako "Myši", protože mají tak dlouhé ocásky. Každá spirální galaxie už pravděpodobně prošla přes druhou a asi se srazí zase a zase, dokud nesplynou. Dlouhé ocásky vznikají díky poměrnému rozdílu mezi gravitačními přítažlivostmi na blízké a na vzdálené části každé galaxie. Při zarolování doprava uvidíte velmi dlouhý ohon jedné z galaxií. Jelikož jsou vzdálenosti tak velké, tak se všechno děje pomalým pohybem během stovek milionů let. NGC 4676 leží asi 300 miliónů světelných let daleko v souhvězdí Vlasů Bereniky (Coma Berenices) a jsou asi členy Kupy galaxií ve Vlasech Bereniky. Snímek nahoře pořídila nová kamera Advanced Camera for Surveys kosmického dalekohledu Hubble Space Telescope, která je citlivější a má větší pole než předchozí kamery. Zvýšená citlivost kamery navíc nečekaně zobrazila vzdálené galaxie rozeseté po celém snímku.

 


Popis:
Na tomto úžasném pohledu pořízeném novou pokročilou kamerou kosmického dalekohledu Hubble Space Telescope vytváří vzdálené galaxie dramatické pozadí z rozervané spirální galaxie Arp 188, čili z galaxie Pulec. Kosmický Pulec je zhruba 420 miliónů světelných let daleko v severním souhvězdí Draka (Draco). Jeho pro oči přitažlivý ocas je dlouhý asi 280 světelných let a vyznačuje se hvědokupami masivních, jasných modrých hvězd. Podle jedné verze prošla před galaxií Arp 188 kompaktnější vetřelecká galaxie, na tomto pohledu zleva doprava, a jejich gravitační přítažlivost ji odmrštila kolem Pulce dozadu. Během tohoto těsného přiblížení slapové síly vytáhly ze spirální galaxie hvězdy, plyn a prach za vzniku okázalého ocasu. Odhaduje se, že samotná vetřelecká galaxie leží asi 300 tisíc světelných let za Pulcem a lze ji spatřit přes spirální ramena popředí vlevo nahoře. Galaxie Pulec bude asi následovat své pozemské jmenovce a pravděpodobně jak zestrárne, tak ztratí svůj ocas, jelikož hvězdokupy v ocasu vytvoří menší satelity velké spirální galaxie

 

14.červen 2002

Popis: Je naše Sluneční soustava jedinečná? Včera oznámený objev planety podobné Jupiteru na dráze podobné jupiterově kolem nedaleké Slunci podobné hvězdy 55 Cancri, dává nové znamení, že planetární soustavy podobné naší Sluneční soustavě asi existují i jinde. Planeta objevená G. Marcym (UC Berkeley) a jeho spolupracovníky je jedna ze dvou planet nalezených kolem hvězdy 55 Cancri. V roce 1997 byla v její těsné blízkosti nalezena obíhající planeta o hmotnosti Jupitera. Objev je založen na pozorování jemných změn rychlosti hvězdy způsobených obíhajícími planetami. Kresba nahoře vyobrazuje, jak by planeta mohla vypadat spolu s hypotetickým měsícem. Hvězda 55 Cancri je vzdálená pouhých 40 světelných let a je viditelná i triedrem v souhvězdí Raka (Cancer).

 


Popis: Zůstalo by Slunce na stejném místě, pokud byste pořídili jeho snímek každý den a ve stejnou dobu? Odpověď zní ne a Sluncem vykreslený tvar v průběhu celého roku se nazývá analema. Zdánlivý posun Slunce způsobuje pohyb Země kolem Slunce v kombinaci se sklonem zemské rotační osy. Slunce se nachází v nejvyšším bodě analemy v létě a v nejnižším bodě v zimě. Analemy vytvořené z různých zemských šířek by se jevily přinejmenším trochu odlišné, stejně jako analemy vytvořené v jinou denní dobu. Vlevo zobrazená analema byla sestavena z fotografií Slunce pořízených od srpna 1998 do srpna 1999 na Ukrajině. Popředí snímku bylo nasnímáno jednou zvečera se stejného místa v červenci 1999.

 

 

 

 

záření naší Země v noci
klikněte na obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prachová bouře na planetě Zemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plápolající ohon z komety Ikeya Zhang
15.květen 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopy planet
Uznání a copyright: Joe Orman

10.květen 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGC 4676 aneb když se srážejí Myši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arp 188 a slapový ocas Pulce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Cancri: Objevena planeta jakou známe
Uznání ilustrace copyright: Lynette Cook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analema

 

 

Kapitální kousek

Pozor supernova!